Община Поморие с най-активен принос в NowWeMOVE 2016