Над 500 човека спортуваха на “Активна събота” в Пловдив