Министерство на здравеопазването подкрепя NowWeMOVE