Ласка Ненова представи част от успехите на BG Бъди активен по време на семинар в Брюксел