Ласка Ненова: „Не правим промяната отгоре надолу, а използваме силата на общността и тяхната креативност“