Защо българите НЕ сме най-мързеливата нация в Европа

Европейски фитнес ден

От онзи ден много често попадам на една рекламна кампания с основно мото – „Българите сме най-мързеливата нация в Европа“ – стряскащо и обидно послание, което ми причини доста негативни емоции. Личното ми мнение е, че няма  нищо мотивиращо, уважително или пък креативно в тази кампания. Да, наистина сме страната с най-ниска физическа активност. Да, наистина имаме проблем. Но…смея да твърдя, че не сме най-мързеливата нация в Европа, твърдение изведено само от един процент.

Базирайки се на опита си от последните 5 години работа за решаване на проблема с физическата неактивност в България, смея да твърдя, че проблемите с липсата на достатъчно физически активни хора у нас не се коренят изцяло в липсата на желание или пък от мързел.

Като оставя емоцията си настрана, смятам,  че  информацията, данните, които са водещи в кампанията, а именно 78% от българите не спортуват,   е извадена от контекста и е заблуждаваща по следните причини:

 1. Данните от цитираното проучване са от 2013 година. В последните години, в България,  се направи много по темата за популяризирането на физическата активност за здраве, има и по-нови проучвания по темата. Струва ми се доста странно да се лепва етикет на цяла една нация с данни от едно 4 годишно проучване.
 2. Проучването „Special Europbarometer 412“ покрива не само нивата на активност в спорта, но и на физическа активност – като всъщност комбинацията от двете дава повече данни за нивото на активността на хората в дадена държава. В случая въпросната кампания акцентира само върху резултата от един от въпросите, но не и причините за този резултат.
 3. Не е обърнато внимание каква точно информация търси въпросът  – „Колко често се упражнявате или играете спорт?“, защото въпросът е насочен да разбере какъв % от хората спортуват в по-традиционния смисъл на думата  –  участват в структурирана, често платена и организирана, форма на спорт/физическа активност.
 4. В същото проучване има въпрос – „Колко често сте физически активни – например: карате колело от точка до точка, танцувате, ходите пеша и т.н?“. На този въпрос – 49% от българите са отговорили, че са физически активни, като това ни нарежда доста напред в класацията – преди Португалия, Кипър и Малта. Тоест, не ние трябва да ходим до Малта, а те да походят/преплуват до нас. (Междудругото гражданите на Малта, Кипър и Португалия също не са мързеливи, но не са достатъчно активни по подобни причини поради, които и българите не са активни)
 5. Има и един много приятен въпрос, чийто резултат въпросната кампания пропуска да спомене, а именно  – „Колко дни в седмицата ходите повече от 10 минути на ден?“, на който 77% от българите отговарят, че ходят пеша повече от 10 минути на ден, поне 4 дни в седмицата. По този показател сме преди много държави, чиито граждани отговарят, че рядко ходят повече от 10 мин. на ден

Само от по-горе изложените и по-подробното разгледани данни ясно се вижда, че мързелът няма нищо общо с нивата на физическа активност в България. Но фактори като:

 • нивата на икономическото ни развитие;
 • недостатъчно висок приоритет към този проблем от страна на държавата;
 • неразбирането на проблема от страна на бизнеса и институциите;
 • не задълбочена експертност по темата

подпомагат за объркването, размиването на информацията и нерешаването на този изключително важен проблем за България, а и може би все още първото ни място като най-неактивна нация в Европа.

Това, което казвам по-горе се вижда ясно и в Евробарометър изследването, от който е изваден високият процент на неспортуващи българи, като в него ясно се посочват причините, поради които България се нарежда в последните редици по физическа активност. Ще се спра само на част от причините като:

 • Местоживеене – хората от малките населени места са по-малко активни (спортуващи), от хората в по-големите градове. В същото време хората от по-малките населени места са често по-активни физически, като тук правим разграничението: „физически активни поради естество на работа и „физически активни по време на почивка.  Надявам се никой от нас да не мисли, че българите от малките населени места  са мързеливи?
 • Образование – мениджърите, самонаетите екпсерти, хора на високи позиции са тези, които по-често се ангажират в структурирана (организирана) форма физическа активност или спорт. Хората с ниско или  средно образование са по-рядко активни, но това не ги прави непременно мързеливи.
 • Ниво на доходите – хората с по-високи доходи спортуват по-често от тези с по-ниски доходи. (Всъщност хората с по-високи доходи се хранят и по-здравословно, обръщат си повече внимание и като цяло водят по-здравословен живот). Ако следваме логиката на кампанията, то хората с по-ниски доходи са мързеливи и затова не спортуват.
 • Възраст- България е страна със застаряващо население – според Евробарометър голяма част от хората над 55 години не са активни и не спортуват. Лично аз смятам, че това не ги прави мързеливи. Хората над определена възраст, особенно в България се фокусират върху оцеляването си, а не върху нивата си на физическа активност. Голяма част от възрастовата група в средно-големие и малките населени места най-вероятно нямат възможностите или не разбират ползите от това да са по физически активни, но това не ги прави МЪРЗЕЛИВИ. 

 

Високите нива на физическа активност у гражданите се наблюдават в добре развити страни – Дания, Холандия, Австрия, Германия и други,  в които има добре установени държавни политики за развитието на масовия спорт и инфраструктурата за масов спорт. В тези страни има специални програми насочени за най-неактивните групи: хората с ниски доходи, възрастните хора, младите. В тези страни – спорта и физическото възпитание – са поставени наравно с други държавни приоритети – като образование, култура, здравеопазване.

В Англия – държавата, в която статистически е доказана висока смъртност от болести причнени от недостатъчно физическа активност и нездравословно хранене – никой не нарича гражданите си мързеливи – напротив – там след двегодишни изследвания, планиране, разсъждаване по темата изработват една от най-ефективните кампании в света насочена към жени (за които е установено, че са най-малко активни)

 

За мен, която от 2010 година уча, работя упорито, горя  и инвестирам в популяризирането на спорт за всички и физическа активност за здраве чрез различни кампании, споделяне на ресурси,  – твърдението че „Българите са най-мързеливи“ – ясно отчита дълбочината на неразбиране на проблема, пред който сме изправени.

Да, казах го в началото, но тази кампания не ме мотивира, а натъжава, защото по този начин няма да се реши този изключително важен проблем за нас.

 

Ласка Ненова – основател на сдружение „BG Бъди активен“ и мениджър на Европейската кампания за популяризиране на физическата активност за здраве – „NowWeMOVE“

 

Цитираните данни са взети от http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]