European Fitness Badge

22 юни, 2020
европейска фитнес значка

Европейски фитнес бадж – Наръчник

14 март, 2018
European Fitness Badge

European Fitness Badge събра представители на 8 организации във Франкфурт

Състоя се първата среща на партньорите във връзка с официалния старт по изпълнение на европейския проект “European Fitness Badge”. Координатор на проекта е втората най-голяма немска […]