финансиране на спорт

8 август, 2014

Покажете ни парите за “спорт за всички”!

Когато става дума за предразсъдъци и неправилни нагласи по отношение на спорта, бихме могли да споделим много, но тази статия има съвсем различна насока. Тук ще […]