Какво е физическа грамотност?

Физическата грамотност са уменията и качествата, които индивидите демонстрират чрез физическа активност и движение през целия си жизнен път. Това може да се разбере като процес и като резултат, който индивидите преследват чрез взаимодействие на своето физическо, емоционално, социално и когнитивно обучение. Има 4 взаимосвързани области, които подпомагат цялостното развитие на физическата грамотност, и които …

Какво е физическа грамотност? Read More »