Дискусията като основен елемент в Образование чрез спорт занятията