Десет български града взеха участие в “Ден без асансьори” (No Elevators Day)