Вземете участие в кръгла маса за борбата с обездвижването при децата