АКТИВНА СЪБОТА – Ден посветен на активния начин на живот в парк Лаута