Покана за участие в едноседмично обучение на младежи във Великобритания

доброволци-обучение

Покана за участие в едноседмично обучение на младежи във Великобритания

BG Бъди активен дава възможност на 10 младежи на възраст между 16 и 25 години да участват в обучение за младежки здравни обучители на връстници.

Обучението е част от проекта EUROPEAN YOUTH HEALTH CHAMPIONS и ще се проведе в периода 8-14 юли в Brathay Hall, Ambleside, Великобритания. Целта е да се създадат новаторски обучения като ресурс, приспособим за различните националности в цяла Европа.

Профил на търсените кандидати:

Младежите трябва да са на възраст 16-25 години с опит или интерес към темите за младежкото лидерство, метода „връстници обучават връстници“ (peer education), здравословен начин на живот и работа с доброволци. Важно условие е много добро владеене на английски език.

Може да кандидатствате за обучението като попълните следната анкетна форма:

European Youth Health Champions

Повече за European Youth Health Champions:

Проектът European Youth Health Champions се фокусира върху партньорство и обмен на добри практики в областта на здравето, спорта и физическата активност при младите хора в неравностойно положение.

Проектът ще повиши уменията на младите хора и ще повиши тяхната пригодност за заетост. Той също така ще подобри и модернизира работата на образованието и обучението на младите хора. Този проект включва опитна група от осем партньори от шест страни, които са Великобритания, Белгия, България, Дания, Италия и Малта.

Чрез обединяване на тези опитни и професионални партньора, проектът ще постигне по-висок стандарт на постиженията и резултатите, които биха били постигнати само в една държава. Всички партньори по проекта са с богат опит в използването на масовия спорт и физическа активност, за да се ангажират младите хора в неравностойно положение.

Партньори по проекта представляват младежкия сектор, сектора на обучение, сектора на общественото здравеопазване, сектора на спорта, сектора на обикновените хора и сектора на местната власт.

Целите на проекта са:

  • Да обмени знания и опит в областа на здравето, спорта и физическата активност при младите хора в неравностойно положение
  • Да ​​създаде онлайн портал на ресурсите на проекта, който е отворен и достъпен за всички
  • Да докаже, че младите хора в неравностойно положение са неразделна част от проектирането и тестването на ресурси
  • Да се разпространи до заинтересованите страни на политиката във всяка участваща страна и в цяла Европа на местно, регионално, национално и европейско ниво

Проект European Youth Health Champion се осъществява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз.