Impact Volunteering* – стратегия за ангажиране на доброволци

Impact Volunteering* – стратегия за ангажиране на доброволци

Impact Volunteering е стратегия, която цели да ангажира доброволци да установяват и решават обществени проблеми заедно с общинското управление и администрация. Това е взаимен процес, в които гражданите и местната власт разработват обща визия, определят краткосрочни и дългосрочни цели за тяхната общност и след това работят заедно за постигането на тези цели. Като партньори те общуват по време на целия процес и разсъждават върху своята работа – обсъждат и оценяват какво са свършили досега, като държат себе си отговорни за това.

Опитът показва, че инициативите, свързани с Impact Volunteering са най-успешни, когато включват основните елементи, изброени по-долу. Този списък е предназначен да ви помогне да осмислите всеки елемент, така че да можете да го включите, когато планирате вашите инициативи за Impact Volunteering.

Доброволците трябва да са в основата на Impact Volunteering – те са тези, които знаят какво работи в своите общности, които предоставят своето време и талант и които ще имат за задача да поддържат инициативите занапред. Градът не може да свърши тази работа без тяхна помощ.