BG Бъди активен събира най-добрите практики в сферата на физическата активност в училищната среда

School2Move - Its cool tо move

BG Бъди активен събира най-добрите практики в сферата на физическата активност в училищната среда

Работна среща по проект “School2Move – Its cool tо move” събра партньори от Испания, Словения, България, Румъния и Гърция в Триполи. Организациите, взели участие в срещата – BG Бъди aктивен, SUS (Словения), Suceava (Румъния) и Greenways (Гърция), обсъдиха множество идеи и предложения какви възможности съществуват за събиране на добри практики от всяка една от страните в сферата на физическата активност, спорта и здравословните навици в училищната среда. Водещият партньор – Sport for Education and Healt (Испания) предложи разработен от университета Universidad Europea инструментариум за оценка на добри практики, който партньорите ще могат да използват при избор на конкретните предложения.

През следващите няколко месеца всеки от участниците ще събере добри практики от своята дейност, както и такива които е срещал. BG Бъди активен ще проведе анкета между училищата, за да извлече най-добрите практики в областта, като всички те ще бъдат включени в наръчник, който ще бъде достъпен и отворен за всички европейски училища. Taкa ще бъде създадено ръководство, което е насочено към насърчаване на физическата активност, спорта и здравословните навици в училищната среда

School2Move - Its cool tо move

В началото на септември предстои третата проектна среща с домакин AJSPT Румъния. „School to move-It’s cool to move” ще завърши със заключителната конференция в Мадрид и  разпространяване и промотиране на резултатите. Въздействие и добавена стойност ще се търси и чрез привличане на още европейски държави.

Свалете специално изработен практически наръчник за Активните училища, за да намерите още препоръки от специалисти в областта.

EU+Erasmus