Активни системи

Чрез мащабните и дългогодишни проекти на БГ Бъди активен насърчаваме развитието на местни лидери по региони и на многосекторни партньорства между институции, компании и граждански организации. Създаваме устойчиви форми за изразяване на активна гражданска позиция и съвместно намиране на иновативни решения на проблемите на местните общности.

Работим по следните проекти за създаване на активни системи:

22 юли, 2019

Active Healthy Kids

AHK BULGARIAN REPORT CARD Проучването е част от проекта ActiveVoice, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия. „BG Бъди активен“ с помощта на фондация „Институт за финансови проучвания […]

Какво правим:

2019-06-19_BGBA-website_icons-ver4

Aктивни общества

thespot (2)

Публични пространства

активнихора

Активни хора

активнисистеми

Публични системи