Създаване на Активни училищни общности

активни училищни общности

Създаване на Активни училищни общности

Активната училищна общност ще работи най-ефективно, когато има силно сътрудничество между трима активни партньори – спортен клуб/организация, училище и община/местна власт, в която те се намират. Водещата роля трябва да се поеме от спортния клуб, чрез работа с училищата, установяване на контакти в общността и застъпничество пред местните власти, за да се стимулира въздействието на Активните училищни общности.

Свалете нашия ресурс, за да научите 8 стъпки за създаване на план за изграждане на активни училищни общности

2018-04-13-BGBeActive_Manual4_GL_var2