Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
05/29/2019 11.20 НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С. Едрево Да танцуваме  
05/20/2019 11:20 НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С. Едрево Да танцуваме  
05/28/2019 12:30 ОУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" с. ФАКИЯ MOVE WEEK  
05/22/2019 10:00 ПТГ "Никола Йонков Вапцаров" Враца Спортен празник  
05/30/2019 11:30 ОУ "Антон Страшимиров" с.Дебелт, общ.Средец,обл.Бургас "Спорт за всички"  
05/17/2019 11:30 ОУ"Никола Йонков Вапцаров" Средец MOVE Week  
05/17/2019 13:30 ПГ по МСС ,,Пейо Кр. Яворов" гр. Гоце Делчев Гоце Делчев Спортувай и добрувай!
05/28/2019 09:30 Средно училище "Епископ КОнстантин Преславски" Бургас Спортен празник на СУ "ЕПископ Костантин Преславвски"  
05/30/2019 12:00 Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Градница, обл. Габрово MOVE Week  
05/28/2019 11:00 СУ за ученици с вуреден слух "проф.д-р Д.Денев" София Енергезирай пролетта  
05/30/2019 11:00 Основно училище "Христо Ботев" с. Равно поле Спортен празник "Мама, татко и аз"
05/30/2019 09:30 ОТ "Св. св. Кирил и Методий" Село Яхиново, община Дупница Да се движим е забавно и здравословно
05/30/2019 11:00 НУ "Яне Сандански" гр. Разлог Разлог Спортен полуден
05/29/2019 11:30 СУ "Христо Ботев" Горна Малина Спортен празник
05/27/2019 10:00 ПГ "Проф. д-р Асен Златаров " - Видин Видин MOVE Week
05/20/2019 09:30 ПГЕЕ Пловдив Спортен празник  
05/31/2019 10:00 Профилирана гимназия "Христо Ботев" Дупница Успешни и активни в спорта и в науката  
05/31/2019 09:30 ОУ "Любен Каравелов" град Видин Учим и играем заедно
05/29/2019 12:00 ПГ"Проф. д- р Асен Златаров" Димитровград ЮБИЛЕЙНА ЩАФЕТА  
05/30/2019 09:30 Начално училище "Архимандрит Зиновий" гр.Радомир Бъди активен