Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Град Име на събитието
09/29/2017 10:00 Второ СУ ,, Проф.Никола Маринов" Търговище Европейски ден на спорта в училище  
09/29/2017 11:00 Второ основно училище "Васил Левски" Костинброд Бъди активен  
09/29/2017 12:30 Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов" Габрово Европейски ден на спорта в училище  
09/29/2017 10:00 ОУ"Н.Й. Вапцаров" Хасково Спорта- любимо занимание  
09/29/2017 12:00 НБУ "Михаил Лъкатник" Бургас Активни, креативни и здрави!  
09/29/2017 07:40 Второ основно училище" Гоце Делчев" гр. Гоце Делчев, обл. Благоевградска, п.к. 2900 Утринна гимнастика, народни хора, лека атлетика, спортни игри- футбол, баскетбол, народна топка, щафетни игри.  
09/29/2017 12:00 143 ОУ "Георги Бенковски" СОФИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ  
09/29/2017 13:00 Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" Хасково Движи се... Живей  
09/29/2017 10:00 Основно училище "Виделина" село Сейдол ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ  
09/29/2017 11:00 Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство гр. Септември Европейски ден на спорта в училище  
09/29/2017 07:30 СУ "Васил Левски" Карлово С усмивка на лице спортувам всеки ден!  
09/29/2017 12:00 Основно училище "Христо Ботев " с. Ягода Общ.Мъглиж-+359 (0)4322 2313 с. Ягода общ. Мъглиж обл. Стара Загора Масов крос + спортни игри + походи
09/29/2017 11:30 СУ"СВ.СВ.Кирил и Методий" Бургас Заедно за спорта  
09/29/2017 12:30 ПГЕТ "Захари Стоянов" Харманли Европейски ден на спорта в ПГЕТ "Захари Стоянов" Харманли  
09/29/2017 13:00 ОУ"Неофит Рилски" гр.Дупница "Спортувай с нас"  
09/29/2017 11:00 Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост "Христо Ботев" Перник Спортът е здраве  
09/29/2017 11:30 ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" с. Реброво, общ. Своге, обл. Софийска "Бъди активен за здраве"
09/29/2017 12:00 Основно училище "Христо Ботев" с. Добромирка Ден на спорта  
09/29/2017 14:00 Средно училище "Христо Ботев" Кубрат Движи се за здраве
09/29/2017 13:55 СУ " Свети Свети Кирил и Методий" Пловдив Спортувай за здраве