Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Град Име на събитието
09/28/2018 12:00 Начално училище "Христо Ботев" Троян Спортуваме заедно  
09/28/2018 12:00 СУ„Цанко Церковски“ Полски Тръмбеш Европейски ден на спорта в училище  
09/28/2018 16:00 Средно училище "Христо Ботев" Враца Активно междучасие  
09/28/2018 06:30 СУ"Св.св. Кирил и Методий" Видин Ние се раздвижихме, а вие?  
09/28/2018 11:30 Начално училище "Цани Гинчев" Лясковец Да спортуваме заедно и да се забавляваме  
06/13/2018 08:30 СУ"Св. св. Кирил и Методий" Видин Спортен празник и барбекю сред природата на "Алботински скален манастир"-Градец  
06/12/2018 18:00 СУ"Св. св. Кирил и Методий" Видин Ритъм с усм 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@bgbeactive.wowsport.info to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.