Проекти

 • fitnes badge

  European Fitness Badge

  European Fitness Badge е полезен инструмент за треньори и спортни клубове, който да им помогне да подобрят знанията си за здравословното състояние на трениращите при тях. Той дава и индивидуални съвети за за работата с клиента за това как да се увеличи ангажираността и мотивацията на членовете на трениращата група към физическата активност. ...

 • доброволчески проект

  ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА – ПРОЕКТ „ДА РАЗДВИЖИМ БЪЛГАРИЯ“

  Проектът за ЕДС е основан на кампания NowWeMOVE и инициатива "_The Spot/_Място" и това ще позволи на доброволците да участват в организиране и координация на паневропейски събития, а новият елемент – The Spot се фокусира върху пресъздаване на градски пространства чрез въвличане на местната общност, на базата на процеса Placemaking. Проектът The Spot ще им осигури директен...

 • MOVE Week Пловдив

  MOVE Week Пловдив

    Пловдив е един от първите градове включили се в MOVE Week и до днес, организацията на MOVE Week в Пловдив 2012 е пример за добра практика споделяна в повече от 30 страни в Европейския съюз и извън него. „Седмица на физическата активност и спорта“ – през 2019-та година ще се проведе в...

 • thespot call

  _Място – Доброволчество с въздействие

  The Spot/_Място е първият по рода си мащабен Placemaking проект в България. През 2018-та стартира второто издание на проекта "_Място – Доброволчество с въздействие". _Място е насочен към промяната в градската среда на 10 населени места в България.  Това ще се случи посредством намеси в публични пространства, чрез Placemaking* инициатива, за реновиране и изграждане на социални младежки пространства...

 • schooltomove

  School to move-It’s cool to move

  Сдружение BG Бъди активен взема участие нов проект в сферата на физическата активност, спорта и здравословните навици в училищната среда. Повече от 5 години, BG Бъди активен работи за насърчаването на физическата активност сред учениците. Училището трябва постоянно да разпространява посланието за нуждата от физическа активност и здравно развитие, не само чрез преподавателя...

 • Тhe spot-Място-Проект на БГБА

  „The Spot/_Място“

  С този проект даваме  възможност на територията на 10 общини в България да бъде изградено социално пространство, привлекателно за младите хора, обединяващо в себе си възможности за спорт на открито (сертифицирани уреди за стрийт фитнес),  място за социални контакти и възможност за културни формални и неформални изяви (сцена). The Spot/_Място е първият...

 • MOVEment Spaces

  Основната цел на проекта MOVEMENT SPACES е да създаде иновации в предоставянето на програми за физическа активност в съществуващи градски пространства/съоръжения. Така, проектът има за отправна точка градските пространства, които са извън рамките на традиционните спортни съоръжения и подпомага развитието и споделянето на ефективни практики в тези пространства. Ключовите области на проекта...

 • LogoMOVETransfer

  MOVE Transfer

    Проектът MOVE Transfer има две основни насоки: насърчаване на организационно развитие и изграждане на капацитет чрез обмен на добри практики на международно ниво и развиването на умения, знания и нагласи в хората, занимаващи се с физическа активност (като треньори, служители на асоциациии и т.н.). Той се основава на обмена и напредъка на...

 • European Youth Health Champions

  European Youth Health Champions

  Проектът European Youth Health Champion се фокусира върху партньорство и обмен на добри практики в областта на здравето, спорта и физическата активност при младите хора в неравностойно положение. European Youth Health Champion ще създаде новаторски обучения като ресурс, приспособим за различните националности в цяла Европа. Този проект ще се фокусира върху младите...

Move week- доброволци

Европейска доброволческа служба – проект “NowWeMOVE България”

ЕДС проектът, свързан с кампанията NowWeMOVE България осигури възможност за 3-ма млади хора от различни европейски страни да бъдат доброволци по ЕДС в офиса на сдружение БГ Бъди Активен, разположен в Пловдив, България. Основна тема на проекта и дейността на организацията е „спорт за всички“...

european fitnes day

European Fitness Day

Идеята на Европейския фитнес ден се основава на инициативата Национален фитнес ден във Великобритания, която се реализира от UK Active от 2014 година насам. Идеята е спортни клубове, фитнес центрове, мултифункционални общински спортни зали, танцови и йога студиа, центрове за отдих да отворят врати за...

BG Бъди активен е координатор на международния проект Active School Communities, който е финансиран от ЕС

Active School Communities

BG Бъди активен e координатор на новия проект, подпомогнат от Европейската комисия Active School Communities, който стартира през януари 2016 г. Основната цел на проекта Active School Communities е да изгради капацитета на спортните организации, с който те да могат да ангажират потенциални партньори в началните училища...

Аctive voice project

Active Voice

Главната цел на проекта ActiveVoice е да изгради капацитет в гражданските организации, с който те да могат да участват активно в застъпничеството за изпълнението на препоръките на ЕС свързани с физическата активност. BG Бъди активен участва като партньор на национално ниво в проекта, който е съфинансиран...

now we move campaign bg be active national coordinator for Bulgaria

Now We MOVE БЪЛГАРИЯ

ЗА 1 МИЛИОН ПОВЕЧЕ БЪЛГАРИ ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНИ ДО 2020 ГОДИНA Европейската кампания NowWeMOVE България е визия, в която секторът "спорт за всички" намира начини за сътрудничество с други сектори за увеличаване нивото на физическа активност в цялата страна. Кампанията се гради на 3 принципа: 1. ДА СЕ ПОВИШИ ИНФОРМИРАНОСТТА,...

MOVE Week БЪЛГАРИЯ

Европейската кампания NowWeMOVE и MOVE Week е визия, в която секторът "спорт за всички" намира начини за сътрудничество с други сектори за увеличаване нивото на физическа активност, в България както и в цяла Европа. MOVE Week е седмица посветена на физическата активност и движението, която има...

Европейски ден на спорта в училище 2015 организатор BG Бъди активен

European School Sport Day – Европейски ден на спорта в училище

European School Sport Day (ESSD) или иначе казано Европейски ден на спорта в училище е една инициатива, която има за цел да популяризира здравословния начин на живот, физическата активност и доброволчество в сферата на спорта, както във така и извън училище, като основна роля играе...

BG Be Active ще участва в програмата MOVE Quality

MOVE Quality

Какво е MOVE Quality? Международната асоциация за спорт и култура (ISCA) вярва, че качествените инициативи, които стимулират все повече хора да бъдат физически активни, трябва да бъдат възнаградени. Също така смята, че съществуват много страхотни инициативи с потенциал за достигане до трудно достъпно население, които се нуждаят...

Европейска доброволческа служба – проект “MOVE Week България”

"Седмица на физическата активност и спорта – MOVE Week България" създава възможност за млади хора от различни европейски страни да бъдат доброволци по Европейска доброволческа служба в офиса на сдружение БГ Бъди активен (BGBA), разположен в Пловдив. Основната тема на проекта е свързана с дейността на...

Младежка Кауза

Младежка КАУЗА

Проектът "Младежка КАУЗА" - "Младежка Мрежа за Качество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България" си поставя за цел да обедини неправителствени организации, насочени към младите хора в една платформа, която да им даде необходимия капацитет и устойчивост, за да планират и изпълняват...