Включете се в анкета по проект European Youth Health Champion

EUROPEAN YOUTH HEALTH CHAMPION

Включете се в анкета по проект European Youth Health Champion

Участвайте в анкета за млади здравни обучители по проекта European Youth Health Champion и може да получите възможност за участие в едноседмично обучение във Великобритания.

Ако сте млад човек на възраст от 14 до 25 години и се интересувате от здравословен и активен начин на живот или имате опит като обучител на връстници, или пък искате да станете такъв – включете се в проучване на компетенциите на младежи обучители по метода „връстници обучават връстници“ в Европа и имате шанс да участвате в едноседмично обучение за млади здравни обучители на връстници, което ще се проведе във Великобритания през 2018 година.

На базата на проучването и избраните добри практики Royal Society for Public Health (UK) ще изведат препоръки за образованието на връстници, от които ще последва създаването на ресурси (наръчник, обучителни материали, уеб платформа и онлайн курсове).

През 2018 година 10 български младежи на възраст до 26 години и запознати с темата за образованието на връстници ще имат възможност да участват в петдневно обучение във Великобритания с 50 други младежи от останалите участващи страни и да дадат обратна връзка за създадените ресурси.

Вашите мнения ще ни помогнат да изработим пакет от инструменти за необходими на обучители на връстници в Европа. Независимо дали към момента сте или искате да бъдете обучител по различни теми, познавате някого, който е такъв, или, ако просто сте щастлив, че можете да изразите Вашата позиция, то ние ще се радваме да ни я споделите. Бъдете честни и колкото се може по-детайлни. Също така, не се колебайте да помолите и Вашите приятели да попълнят тази анкета, ние бихме приветствали мнения от всеки на възраст между 14 и 25 години.

Целта на тази анкета е да се обсъдят два широкообхватни въпроса: какво е необходимо, за да си добър здравен обучител на връстници? И какво ще помогне на младия човек да се превърне в добър здравен обучител на връстници?

Важна подробност в тази анкета е фактът, че когато говорим за млади здравни обучители на връстници, това се отнася до младите хора, чиято задача е да подпомагат други млади хора да подобрят здравето и благосъстоянието си.

Ние искаме да се уточни, че анкетата е анонимна и ако вече имате опит като обучител на младежи и искате да участвате в обучението, вие трябва да изпратите вашите данни на: mariya@bgbeactive.org. Можете да попълните анкетата на български или на английски, моля изберете:

Проектът European Youth Health Champion се фокусира върху партньорство и обмен на добри практики в областта на здравето, спорта и физическата активност при младите хора в неравностойно положение. European Youth Health Champion ще създаде новаторски обучения като ресурс, приспособим за различните националности в цяла Европа.

Този проект ще се фокусира върху младите хора на възраст 14-25. Във времена на строги икономии и високата безработица сред младите хора в Европа, този проект е навременен, тъй като ще се фокусира конкретно върху младежи в неравностойно положение.

Проектът ще повиши уменията на младите хора и ще повиши тяхната пригодност за заетост. Той също така ще подобри и модернизира работата на образованието и обучението на младите хора. Този проект включва опитна група от осем партньори от шест страни, които са  Великобритания, Белгия, България, Дания, Италия и Малта.

Следете сайта на сдружение „BG Бъди активен“ за повече информация за различните фази на проекта и възможностите да се включите в него. Ако имате затруднения с попълването на анкетата, поради факта, че е на английски език, моля изпратете заявка за получаване на копие на български език на mariya@bgbeactive.org

Повече за проекта European Youth Health Champion може да намерите тук.

Проект European Youth Health Champion се осъществява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на Европейския съюз.