Набираме участници за обучение в Кипър на тема: “Социално приобщаване чрез спорт”

Sports Activities: The Path to Social Inclusion

Набираме участници за обучение в Кипър на тема: “Социално приобщаване чрез спорт”

Сдружение “BG Бъди активен” набира участници за практическо обучение: Sports Activities: The Path to Social Inclusion, което ще се проведе между 27-ми април и 5-ти май и ще събере 26 участници от България, Кипър, Гърция, Италия, Малта, Румъния и Испания.

Обучението на младежите ще повиши техния капацитет и набор от добри практиките чрез междукултурен обмен. Дейностите ще се осъществяват както на закрито, така и на открито (спорт) и в бежански лагери. Проектът “Sports Activities: The Path to Social Inclusion” има за цел да вдъхнови широката общност за учене през целия живот чрез образование чрез спорт.

По време на обучението всички партньори ще имат за цел да подобрят и обогатят своите практики, за да работят качествено в променящото се общество, в което живеят. До края на проекта ще има засилено въздействие върху подобряване на основните ключови компетентности за младежките работници и повишаване на осведомеността им относно начина, по който социалното приобщаване може да бъде подкрепено чрез спорта.

Целите на проекта са:

  1. Да се ​​повиши информираността сред младежите за това как неформалното обучение може да подкрепи активното участие в спорта
  2. Да се ​​обучат младежки работници за разработване на приобщаващи практики чрез спортни дейности за ефективно подпомагане на маргинализирани групи (бежанци, мигранти, социално изключени);
  3. Да повиши осведомеността и да предложи метода на образование чрез спорт (за всички хора) като практика, която подкрепя благосъстоянието (в краткосрочен план) и социалното включване и солидарността (в дългосрочен план);
  4. Да подкрепя младежките работници при придобиването на ключови компетентности с цел подобряване на личното им развитие
  5. Да се ​​преодолеят културните различия между страните партньори и участниците;
  6. Да се ​​създадат дългосрочни партньорства за бъдещо сътрудничество в младежкия сектор за проекти, свързани със спорта като инструмент за социално приобщаване.

Какъв трябва да бъде профилът на участниците:

– Да имат опит в работата с младежи

– Да имат интерес към спорта

– Да имат опит в прилагане на практики в междукултурни условия

– Да имат интерес към практиките за социално приобщаване

– Да владеят английски език на много добро ниво

– Да бъдат готови за интензивно обучение

– Да са над 20 години

– Да са или да бъдат регистрирани като членове на BG Бъди активен

 

Срок за кандидатстване: 5 март 2018

Участниците ще бъдат избрани на 10 март 2018