Предстоящи Събития

18 September, 2017
Якото-Място

(Пре)Създай своето _МЯСТО в Калофер

_Мястото в Калофер ще бъде облагородено като част от проекта “_The Spot” в периода между 18 септември – 18 октомври.   Това ще се случи на […]
17 September, 2017

(Пре)Създай своето _МЯСТО в Казанлък

_Мястото в Казанлък ще бъде облагородено като част от проекта “_The Spot” в периода между 17 септември – 11 октомври.   Това ще се случи на база желанията, нуждите […]
16 September, 2017
Якото-Място

(Пре)Създай своето _МЯСТО във Враца

_Място-то във Враца ще бъде облагородено като част от проекта “_The Spot” в периода между 16 септември – 27 октомври.   Това ще се случи на база […]
18 August, 2017
Якото-Място

(Пре)Създай своето _МЯСТО в Плевен

_Място-то в Плевен ще бъде облагородено като част от проекта “_The Spot” в периода между 18-ти август и 9-ти септември.   Това ще се случи на […]
16 August, 2017
Якото-Място

(Пре)Създай своето _МЯСТО в Добрич

_Мястото в Добрич ще бъде облагородено като част от проекта “_The Spot” в периода между 16 август и 16-ти септември.   Това ще се случи на […]