Важни дейности следващи Европейски ден на спорта в училище

европейски ден на спорта в училище

Важни дейности следващи Европейски ден на спорта в училище

Какво е важно да направите малко след провеждането на Европейски ден на спорта във вашето училище

2017 година ще бъде третата година, през която организираме националния празник посветен на спорта в училище. Всяка година ви предоставяме специално изготвено ръководство от BG Бъди активен с цел да съпътства ученици и учители по време на Европейски ден на спорта в училище. То включва идеи как да планирате и да се подготвите за съответния ден, как да проведете своите активности, към кого да се обърнете за подкрепа.

РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ В ЕДСУ ТУК

„Всичко е добре, когато свършва добре“. Важен момент за всяка една кампания и събитие са нужните действия след събитието. Какво трябва да направите след като премине празникът на движението във вашето училище.

– Споделете всички проведени активности, както и как те са повлияли на вашите ученици, с медиите. За ваше улеснение използвайте образеца, поместен в ръководството.

Направете разбор на активностите, които са преминали най-успешно и обмислете как да ги включите в учебния план за следващата година или като извънкласни занимания.

– Използвайки вдъхновението, което ЕДСУ е предизвикал, потърсете начини как да поддържате учениците ангажирани във физическо възпитание и училищния спорт, било то участвайки или помагайки в организацията.

– Мотивирайте учениците да продължат да бъдат физически активни дори и извън училище.

– Изгответе доклад до Главния ръководен екип отбелязвайки броя на включилите се ученици, активностите и как те са повлияли на всички в училището.

– Споделете снимките на учениците и училищния персонал в социалните медии

– Запишете се за Европейския ден на спорта в училище 2018!

Свалете ръководство, специално изготвено от Сдружение „BG Бъди активен“, за планиране, организиране и провеждане на ЕДСУ. В него ще намерите много идеи и полезна информация подходяща за вас.

За допълнителна информация можете да се свържете с Николета Янева (Координатор „Образование”, сдружение BG Бъди активен) на телефон 0898 296 705 или на e-mail:  nikoleta@bgbeactive.org

Тази година основен партньор на събитието е Лилд България