ESSD_bgbeactive_homepage_slider

Проблемът пред който сме изправени

Липсата на физическа активност през последните години приема формата на пандемия. Особено сериозен се оказва проблемът при младите хора и децата. Обездвижването, наред с други нездравословни навици е в пряка връзка с още една епидемия, пред която сме изправени в световен мащаб – затлъстяването. Детското затлъстяване е важно не само защото пълните деца по-често се превръщат в пълни възрастни, а защото вече има достатъчно доказателства за връзката между детското затлъстяване и множество социално значими заболявания при възрастни. Резултатите от последните изследвания на Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) показват, че от 1998 до 2014 година има двойно увеличение на нивото на наднормено тегло и затлъстяване при българските деца

По проведени изследвания  страната ни е на първо място в категорията най-обездвижена нация с 78% неактивни българи и на 6-то място в ЕС по затлъстяване при децата на възраст от 11 до 17 години (Евробарометър 2014).  Само 22% от момчетата и 13% от момичетата имат ежедневна умерена до интензивна физическа активност в продължение на 1 час, съгласно препоръките за поддържане на нормално тегло и добро здраве (данни на НЦОЗА, 2011).

Липсата на физическа активност е фактор за редица заболявания, голяма част, от които в медицинските среди попадат под дефиницията на  хронични незаразни болести (ХНБ) – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични респираторни болести и диабет.

Количеството измерение на физическата активност върху здравето намираме в сайта NHS, собственост на Министерството на здравеопазването на UK. Публикация в него от януари 2015 посочва, че има потвърдени медицински доказателства за това, че редовната физическа активност води:

 • до 35% по-нисък риск от исхемична болест на сърцето и инсулт
 • до 50% по-нисък риск от диабет тип 2
 • до 50% по-нисък риск от рак на дебелото черво
 • до 20% по-нисък риск от рак на гърдата
 • до 83% по-нисък риск от остеоартрит
 • до 68% по-нисък риск от фрактури на бедрената кост
 • до 30% по-нисък риск от депресия
 • до 30% по-нисък риск от деменция
 • спомага за поддържане на здравословно тегло и форма.

Повече информация за ползите от редовната физическа активност можете да намерите в секцията „Защо движение“

Защо е важно училищата работят за повече физическа активност?

В детска и юношеска възраст се формират навиците, свързани със здравословния начин на живот. Редовната  физическата активност е условие за здраве и  за осигуряване на оптимален растеж и развитие на децата и юношите. Училището има важна задача да изгради позитивно отношение на младите хора към физическата активност да алармира за необходимостта от ежедневната й употреба, както и да насочи родителското внимание към проблема, а именно – 4 от 5 деца в Европа са неактивни!

BG Бъди активен предлага решения и ресурси, които са базирани на водещи европейски и световни тенденции в сфера и насочват вниманието не само към съдържанието на часовете по Физическо възпитание и спорт, но и към организирането на цялостния учебен процес и почивки, както и към активния транспорт и заниманията след училище.

Допълнителни ползи: 

 • Заявяване на активна  позиция на училищното ръководство и загриженост за здравето на подрастващото поколение.
 • Въвличане на учениците в различни спортни дейности, които ще им дадат алтернатива за осмисляне на свободното време, както и подкрепа на здравословния начин на живот.
 • Престиж – включване в европейски кампании.
 • Повишаване на имиджа на училището сред общността.
 • Позитивно медийно и обществено внимание.
 • Училището ще има достъп до голямо количество ресурси , информация и партньори през мрежата на BG  Бъди  Активен и нашите партньори на национално и европейско ниво.

Дейности на BG Бъди активен в сектор „Образование“: 

BG Бъди активен работи за подобряване на качеството живота на хората в България и в частност към децата. Сдружението реализира редица проекти и инициативи, които са насочени към популяризиране на физическата активност за здраве и междусекторното сътрудничество в сферата на образованието, а именно:

 • Събития и инициативи – Европейски ден на спорта в училище, Седмица на физическата активност и спорта и т.н.
 • Проекти – Active School Communities, ActiveVoice и други
 • Неформални обучения на учители, дискусии и ресурси по темата „Образование чрез спорт”