“Бъдещето на нашите места” – Как нашите пространства ще повлияят в бъдеще

“Бъдещето на нашите места” – Как нашите пространства ще повлияят в бъдеще

Една от най-важните предпоставки за щастлив живот е да обичаме средата, в която живеем. Публичните пространства са ключов елемент в градската среда, който определя нейната жизненост и привлекателност. Най-важните фактори за провокиране на хората да прекарват време в тях са: първо – пространството да има в себе си това, което те искат и второ – те да го припознаят като свое. За да се случи това, в основата на изграждането на едно такова място трябва да стоят самите хора.

Когато едно  градско пространство  бъде правилно проектирано и използвано, то може да има много ползи за обществото – социални, икономически, политически и здравословни.  A за да може да разгърне своя потенциал и наистина да повлияе положително върху средата, то трябва да съчетае в себе си нуждите и желанията на хората, откриващи себе си в него.

Проектът ни _Място помага именно за промяна на заобикалящите ни пространства. Провокирайки хората с Placеmaking процесите, The Spot се стреми да изгражда среда, която да дава възможност за избор и положителна промяна на качеството на живот.

Свалете и разпространете, за да достигнем до повече хора и да направим промяната възможна: